معرفی باشگاه المپیاد مجموعه مدارس سلام

باشگاه المپیاد مجموعه مدارس سلام که در راستای این اهداف تاسیس گردیده است ، با دعوت از بهترین اساتید و مشاورین المپیاد کشور ، دپارتمان های آموزش المپیاد را ، راه اندازی نموده است .

خدمات باشگاه المپیاد مجموعه مدارس سلام :

در این مجموعه از سال ۸۵ تا کنون دانش پژوهان بسیاری به تحصیل و پژوهش در رشته های المپیاد ریاضی ، المپیاد شیمی ، المپیاد فیزیک ، المپیاد کامپیوتر و المپیاد شیمی پرداخنه اند.

متوسطه ی یک :

دانش آموزان برتر پایه ی هشتم مدارس سلام ، یک روز در هفته به یادگیری مباحث علوم و ریاضی پیشرفته تر از سطح کتاب درسی می پردازند.

دانش پژوهانی که پایه ی هشتم عمومی باشگاه را پشت سرگذاشته اند و یا به نوعی صلاحیت حضور در دوره ی عمومی تابستانه ی باشگاه را احراز کنند ، با گذراندن هفت هفته ، هفته ای دو روز دوره ی المپیاد عمومی  و شرکت در آزمون انتخابی المپیاد شرایط حضور در رشته های تخصصی پایه ی نهم را احراز می کنند.

دانش آموزان پایه ی نهم از مهر ماه تا خرداد ماه هفته ای ۲ روز با حضور در باشگاه بصورت تخصصی رشته المپیاد خود را می آموزند. بدیهی است سایر روزهای هفته در مدرسه ی مبدا به آموزش درسهای عادی مشغولند.

متوسطه ی دو :

دانش پژوهانی که در متوسطه ی دو موفق  به راهیابی به باشگاه المپیاد می شوند ، تمام دروس عادی و المپیاد خود را در محل باشگاه می گذرانند. در این دوره ، دو روز در هفته به آموزش دروس عادی بصورت ادونس با بهترین اساتید مجموعه مدارس سلام و ۳ روز درهفته به آموزش المچیادی با برترین اساتید کشور می پردازند . بدیهی است روزهای باقیمانده در هفته به مطالعه با محتوا و برنامه ی مشخص اختصاص خواهد داشت.