همکاری با ما

اینستاگرام

خیریه

آخرین اخبار

از قبولی مرحله دوم چه خبر؟؟

  #باشگاه المپیاد مجموعه مدارس سلام #آموزشهای مجازی ادامه دارست #مرحله اول المپیاد کشوری #مرحله دو المپیاد کشوری #پایه دهم #پایه یازدهم #المپیادهای شش گانه #دخترانه #پسرانه 🔸🔹🔶🔷🔹🔹🔹▪️ به لطف پروردگار ؛ دانش پژوهان دهم و یازدهمی ، امسال هم خوش درخشیدند. قبولی بیست و هفت نفر در مرحله دوم المپیاد کشوری را به خانواده […]

از تاریخ امتحانات مرحله یک چه خبر ؟

برنامه آزمونهای مرحله اول المپیاد کشوری